Binnen de Erasmus Governance Design Studio hebben zich twee nieuwe vacatures geopend!

De eerste vacature betreft die van Postdoctoraal onderzoeker “Governance Design” (1,0 fte). De aan te stellen postdoc wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren van enkele ontwerpgerichte onderzoeksprojecten met zichtbare maatschappelijke impact en het expliciteren en onderbouwen van een sociaal-wetenschappelijke ontwerpbenadering. Meer informatie over deze vacature is hier te vinden.

 

De tweede vacature is die van Postdoctoraal onderzoeker “Governance Design voor Reststromen” (0,8 fte). ostdoc I zal voornamelijk belast worden met het project ‘Governance Design van Reststromen’. Het project maakt onderdeel van een groter onderzoek naar de transitie naar een circulaire economie in Nederland en wordt gefinancierd door de Transitiecampus Zuid-Holland. Uiteindelijk dient het project generiek toepasbare kennis rondom de governance van reststromen op te leveren. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij hier een leidende rol in zal ontwikkelen. Voor meer informatie klik hier.

vacature-foto
Related Projects