Afgelopen jaar heeft de Erasmus Governance Design Studio zich, in opdracht van de Gemeente Rotterdam, beziggehouden met het verkennen van ondersteuning van burgerinitiatieven op het gebied van groen door een gemeentetuinman in de wijk Crooswijk.

Eerder liep de gemeente bij het vormgeven van een faciliterende strategie tegen meerdere vragen aan zoals wat de behoefte en wensen zijn van bewoners die betrokken willen worden en onder welke condities zij verantwoordelijkheid willen nemen voor het beheer. De wijktuinman is dan ook in het leven geroepen om burgers te faciliteren bij het zelfbeheer. Om de activiteiten van de wijktuinman af te stemmen op de specifieke kenmerken van Crooswijk is de Erasmus Governance Design Studio hier op een ontwerpende wijze mee aan de slag gegaan.

Uit een inventarisatie van behoefte van buurtbewoners kwamen zeer gevarieerde profielen en wensen tot betrokkenheid naar voren. Voor het profiel dat het meest vertegenwoordigd wordt is het van belang dat de tuinman concrete ondersteuning biedt als het gaat om participatie. Om deze groep te bedienen zou de tuinman zich moeten richten op eigen projecten waarbij burgers uitgenodigd worden voor concrete taken. Daarnaast bestaat er een groep actieve Crooswijkers die zelf projecten initiëren, het zou wellicht effectief zijn deze burgers aan elkaar te koppelen.

De missie van de wijktuinman kan dan ook als volgt worden geformuleerd: Het faciliteren van passieve burgers bij de groenvoorziening in de wijk, gebruik makend van zowel eigen projecten, als projecten op basis van de energie en ondernemingszin van initiërende burgers.

 

Het gehele rapport is hier te vinden: Rapport wijktuinman

box-hedge-topiary-869073_640
box-hedge-topiary-869073_640

Afgelopen jaar heeft de Erasmus Governance Design Studio zich, in opdracht van de Gemeente Rotterdam, beziggehouden met het verkennen van ondersteuning van burgerinitiatieven op het gebied van groen door een gemeentetuinman in de wijk Crooswijk.

Eerder liep de gemeente bij het vormgeven van een faciliterende strategie tegen meerdere vragen aan zoals wat de behoefte en wensen zijn van bewoners die betrokken willen worden en onder welke condities zij verantwoordelijkheid willen nemen voor het beheer. De wijktuinman is dan ook in het leven geroepen om burgers te faciliteren bij het zelfbeheer. Om de activiteiten van de wijktuinman af te stemmen op de specifieke kenmerken van Crooswijk is de Erasmus Governance Design Studio hier op een ontwerpende wijze mee aan de slag gegaan.

Uit een inventarisatie van behoefte van buurtbewoners kwamen zeer gevarieerde profielen en wensen tot betrokkenheid naar voren. Voor het profiel dat het meest vertegenwoordigd wordt is het van belang dat de tuinman concrete ondersteuning biedt als het gaat om participatie. Om deze groep te bedienen zou de tuinman zich moeten richten op eigen projecten waarbij burgers uitgenodigd worden voor concrete taken. Daarnaast bestaat er een groep actieve Crooswijkers die zelf projecten initiëren, het zou wellicht effectief zijn deze burgers aan elkaar te koppelen.

De missie van de wijktuinman kan dan ook als volgt worden geformuleerd: Het faciliteren van passieve burgers bij de groenvoorziening in de wijk, gebruik makend van zowel eigen projecten, als projecten op basis van de energie en ondernemingszin van initiërende burgers.

box-hedge-topiary-869073_640
Related Projects