De Erasmus Governance Design studio heeft een nieuw onderzoekstraject gestart naar aanleiding van vraag vanuit de Provincie Zuid-Holland. Zij hebben de ambitie om een transitie te maken van een lineaire naar circulaire economie. In dit project staat het inzichtelijk maken welke knelpunten actoren met circulaire ambities in het Groene Hart tegenkomen en hoe deze knelpunten in co-design met andere actoren op innovatieve manier opgeheven kunnen worden. Hierbij zal specifiek gefocust worden op stofstromen zoals de organische reststoffen dierlijke mest, baggerslib en plantenresten. Op dit moment worden deze reststromen nog steeds geclassificeerd als afval waardoor het hergebruik onvoldoende kan worden benut en het transport zelfs verboden kan worden. In het onderzoek zal de EGDS dan ook op zoek gaan naar governance arrangementen, strategieën en interventies die geschikt zijn voor het faciliteren van een hergebruik van reststromen in het Groene Hart.

pexels-photo-1268480
Related Projects