De Gemeente Rotterdam start in 2018 met een aantal experimenten om tot het vergroten van het aanzien van de gemeenteraad en het raadlidmaatschap te komen. De Erasmus Governance Design studio is uitgenodigd hier ook een rol in te spelen. Het belangrijkste probleem in deze kwestie is het gebrek aan animo voor het kandidaatstellen voor het raadlidmaatschap. Dit heeft als gevolg dat de raad weinig representatief is voor de Rotterdamse bevolking. Om dit te verbeteren zal de EGDS op zoek gaan naar barrières die heersen bij het kandidaatstellen van voor het raadlidmaatschap. Verder is het van belang te onderzoeken op welke manier deze barrières eventueel weggenomen kunnen worden om zo de bereidheid tot kandideren te vergroten. De EGDS kijkt uit naar de uitkomsten van dit project!

rotterdam
Related Projects