Ontwerpend onderzoek

Ontwerpend onderzoek is een stapsgewijze aanpak voor het ontwerpen, testen en verfijnen van concrete oplossingen voor beleids –en management vraagstukken in het publieke domein. Het is gebaseerd op de principes van (snel) prototypen creëren, co-creatie, abductie en ‘leren door te doen’.

Actie onderzoek

Actie onderzoek is een interactieve onderzoekaanpak welke probleem-oplossend activiteiten combineert met data-gedreven analyses. Het stelt iemand in staat om te reflecteren op de effecten van een interventie op een probleemsituatie in een real-life context.

Experimenteel onderzoek

Experimenteel onderzoek is een manier om in een gecontroleerde omgeving (laboratorium) het effect van een interventie (treatment) te testen op een afhankelijke variabele. Hierdoor kan op valide wijze gemeten worden hoe variabelen met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden