Circulaire Transities in Het Groene Hart

Partners:

Provincie Zuid-Holland

Accez

Leiden Universiteit

Drift

Datum:

Feb 2019 – Nu

Het Project

Ondernemers in Het Groene Hart lopen tegen allerlei barrières aan in het verwezenlijken van hun circulaire ambities. Deze barrières gaan bijvoorbeeld over het herorganiseren van de keten, andere verdienmodellen, samenwerking met andere partners, en strenge regelgeving. Provincie Zuid-Holland heeft een driedelig project opgezet om de barrières en mogelijkheden om hiermee om te gaan met betrekking tot natuurlijk kapitaal, reststromen (of liever: doorstromen) en verdienmodellen inzichtelijk te maken. De Erasmus Governance Design Studio richt zich hierbinnen op reststromen.

EGDS activiteiten

In dit project werkt de Erasmus Governance Design Studio samen met drie ondernemers met circulaire ambities in Het Groene Hart. De Erasmus Governance Design Studio helpt deze ondernemers om passende oplossingen te vinden voor de barrières die zij ervaren. Tegelijkertijd worden lessen getrokken die ook van belang kunnen zijn voor andere ondernemers in een vergelijkbare situatie. Momenteel heeft de Erasmus Governance Design Studio een literatuurstudie, interviews met verschillende partijen en locatiebezoeken gedaan om een holistisch beeld van de problematiek rondom reststromen te verkrijgen.