De Governance van Energiedijken – Resultaten van een bestuurskundige verkenning

De noodzaak van verduurzaming van onze energievoorziening is evident. Datzelfde geldt voor het op orde houden van ons waterbeheer. Beide taken komen samen in het idee van Energising Deltas, ook vaak aangeduid met Energuie uit Water. Het winnen van energie uit water vindt plaats door publieke assets voor waterbeheer, te benutten voor het opwekken van duurzame energie, met behulp van complexe, meervoudige infrastructuur, vaak energiedijken genoemd. De ontwikkeling van energiedijken als onderdeel van het aanbod van duurzamen energie, staat nog in de kinderschoenen. Het besef dat energie uit water een bijdrage kan leveren aan de duurzame energiemix is bijvoorbeeld in Groot-Brittanië en Frankrijk en recentelijk ook in China, al doorgedrongen. Dat de verschillende technologieën voor golf- en stromingsenergie voor energie uit zout-zout gradiënten (‘blue energy’) amper het stadium van laboratoriumtests en pilotprojecten zijn ontstegen, maakt het lastiger de potentie te zien van energie uit water.